Avfall och återvinning

Avfall ska tas omhand på rätt sätt för att minska miljöpåverkan. Det bästa sättet att spara på miljön är förstås att minska mängden avfall genom förändrade inköpsvanor.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det som du normalt stoppar i soppåsen i din bostad. Exempel på hushållsavfall är matrester, förpackningar och blöjor.

Hämtning av hushållsavfall

För att inte avfall hamnar på fel ställe finns det krav på att alla hushåll ska ha avfallshämtning (Renhållningsordning). Det är Haparanda Renhållning som har ansvar för hämtning av hushållsavfall i Haparanda.

Återvinning

Genom att källsortera ditt avfall och lämna det till återvinning sparar du både på miljö och sänker kostnaderna för avfallshämtningen. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återviningsstation. Farligt avfall, exempelvis elekronikavfall och kemikalier, lämnar du på återvinningscentralen.

Grovavfall

Grovavfall från ditt hushåll hanteras av Haparanda Renhållning. Du kan kostnadsfritt lämna det på återvinningscentralen. 

Trädgårdsavfall

Ris och komposterbart avfall från din trädgård kan du lämna på återvinningscentralen eller på ristippen.