Återvinningsstationer

I Haparanda finns det nio återvinningsstationer runtom kommunen.

Återvinningsstationerna är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna tidningar, papper och alla sorters förpackningar. En återvinningsstation är enbart för hushåll och privatpersoner och får inte användas av företag.

 • En återvinningsstation tar inte emot elektroniskt avfall. Det ska istället lämnas vid en återvinningscentral.
 • Miljöfarligt avfall får inte lämnas på en återvinningsstation. Detta måste du lämna på en miljöstation.

Här finns alla återvinningsstationer

Återvinningsstationerna hittar du på följande platser:

 • ICA MAXI Stormarknad, Hästskovägen 2
 • Västra Esplanaden 34
 • Ripvägen 10
 • Sågaregatan 30
 • Tullgatan 7
 • Curteliusvägen 7, Marielund
 • Industrihuset, Stationsvägen 66, Karungi
 • Korsningen Hamnvägen/Öhmansvägen, Nikkala
 • Sotarvägen 1, Seskarö