Boendemiljö

Din boendemiljö kan påverka din hälsa, trivsel och trygghet. Därför är det viktigt med en bra miljö både inomhus och utomhus.

Problem med boendemiljön kan till exempel vara radon, ventilation, skadedjur, ljudnivåer eller andra olägenheter. Om du har problem ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Hjälper inte det, kan kommunen hjälpa dig genom att utreda om problemet ska åtgärdas.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar.  

Lokala föreskrifter

För att skydda människors hälsa och miljön har Haparanda stad beslutat om
lokala föreskrifter som gäller i kommunen. Föreskrifterna gäller både hur man
får bruka allmän- och egen mark. Det är varje persons eget ansvar att känna till
reglerna.