Bredband och IT

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband.

Varför behövs fiber?

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Det finns flera fördelar med ett utbyggt och öppet fibernät. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster.

Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden.

Telia/Zitius bygger ut nätet i Haparanda

Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017. Utbyggnaden startade under 2018 och kommer att pågå fram till och med 2020.

För att Telia ska påbörja projekteringsarbete krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. Endast Haparanda öst nådde en tillräcklig avtalsfrekvens. I övriga delar av kommunen var avtalsfrekvensen för låg.

EU-projektet Ortsammabindande Nät

Projektets mål är att bygga ett ortsammanbindande nät mellan Karungi till Kärrbäck och Kärrbäck till Tandfors med hög överföringskapacitet. Det ortsammabindande nätet är en förutsättning för att kunna bygga ut ett NGA nät med minst 100 Mbits/sek.

Nätet gör det möjligt att bygga områdesnät i berörda byar som i sin tur ansluts till det ortsammabindande nätet. Haparanda kommun kommer att äga nätet och verka för att nätet utvecklas.

Projektperiod: 2018-09-01 till 2021-04-30