Bredband och IT

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Varför behövs fiber?

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Det finns flera fördelar med ett utbyggt och öppet fibernät. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster. Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden.

Frågor och svar om bredbandsutbyggnaden

Fråga: Det är april 2017. Vad händer för tillfället?

Ett flertal leverantörer har visat intresse av att bygga ut bredbandsnätet i Haparanda kommun. Vi genomför just nu en upphandling för att se vilken av dessa leverantörer som i slutändan kommer att få ansvara för bredbandsutbyggnaden.

Upphandlingen beräknas vara avslutad i maj. Då kommer vi att teckna ett samverkansavtal med den vinnande leverantören. Denne kommer att äga och ansvara för utbyggnaden av nätet samt vara kommunikationsoperatör. Ett av grundkraven är att nätet skall vara öppet.

Hur ovanstående process kommer att påverka anslutningsavgiften och utbyggnadstakten vet vi inte i dagsläget. Målsättningen är dock att 100 % av hushållen i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Fråga: Vad är fördelarna med fiberbredband?

Svar: Idag används flera olika typer av uppkopplingar för att prata i telefon, använda Internet och se på TV. Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, vilket innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på nätet och titta på TV. Genom fiberbredbandet kan man ha tillgång till alla tjänster genom en leverantör. Tillgång till fiberbredband ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Fråga: Varför inte satsa på mobila lösningar istället för att gräva ner fiber?

Svar: Mobilt bredband fungerar bra när man är på resande fot, men kapaciteten är för liten för att kunna överföra Internet, TV och de tjänster som blir allt vanligare i våra hem. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta så tätt (1 km) att det blir mycket dyrt att bygga.

Fråga: När kommer utbyggnaden att ske?

Svar: Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att påbörja etapp 1 av bredbandsutbyggnaden under 2017. Den kommer att beröra folkbokförda adresser i Mattila, Vojakkala, Kukkola, Korpikylä, Vuono, Salmis och Säivis. Utbyggnationen av transportnät Haparanda - Salmis, Kukkola – Naarttiijärvi, Karungi – Lappträsk ska också påbörjas.

Fråga: Kan jag vänta och ansluta mig senare?

Svar: Tekniskt är det möjligt att göra kompletterande anslutningar, men det kan blir dyrare.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Vi genomför just nu en upphandling gällande bredbandsutbyggnaden. När den är avslutad så tecknar vi ett samverkansavtal med den vinnande leverantören. Hur ovanstående process kommer att påverka anslutningsavgiften och utbyggnadstakten vet vi inte i dagsläget.

Fråga: Hur många kommuninvånare har bra uppkoppling i dagsläget?

Svar: I dagsläget är det knappt 40 procent av befolkningen i kommunen som har tillgång till den kapacitet som uppfyller målen i Regeringens Digitala agenda (100 Mbit/s eller mer). Målsättningen är att 100 % av hushållen i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Fråga: Vad kostar bredbandsutbyggnaden för kommunen?

Svar: Etapp 1 kommer att kosta omkring 52 miljoner kronor. Vid en fullskalig utbyggnad så landar den totala kostnaden för Haparanda stad på omkring 150 miljoner kr.