Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • Ändra bärande delar i en byggnad
  • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
  • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp
  • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet
  • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område
  • Uppföra ett så kallat "Attefallhus" som inte kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus
  • Göra en bygglovfri tillbyggnad av ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvm bruttoarea
  • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus

Du behöver inte göra en anmälan om du ska:

  • Byta en braskamin mot en ny braskamin, en oljepanna mot en ny oljepanna eller vedpanna mot en ny vedpanna
  • Installera en pelletsbrännare i en panna du redan har