Lediga tomter

Vill du köpa fastighet för att bygga hus inom Haparanda kommun? Så här gör du!

Det finns byggklara fastigheter och ledig mark i Marielund, Karungi by, Salmis by, Nikkala by, Haparanda hamn - Inaniemi, Seskarö by och Seskarö Tromsö.

Anmäl intresse

När du sett en tomt som du är intresserad av så ska du skicka en e-post till kommun@haparanda.se. Du kan också välja att skicka ett brev till Haparanda kommun, 953 85 Haparanda. Ange alltid dina kontaktuppgifter noggrant.

Betala handpenning

Vi svarar huruvida tomten är tillgänglig för försäljning samt uppgifter om var du skall betala handpenningen på 10 000 svenska kronor. Först när du har betalat handpenningen så reserveras tomten för dig. Haparanda stad tillämpar regeln "först till kvarn". Den som först anmäler sitt intresse och betalar handpenningen får köpa tomten.

Affären genomförs

Efter inkommen handpenning bokas en tid för att genomföra affären mellan dig och kommunen. Mötet sker hos Lantmäteriet med dig/ditt ombud, kommunens tjänsteman och en lantmätare. Hos Lantmäteriet upprättas ett köpeavtal mellan dig och kommunen.

När du betalat in resterande belopp av fastighetspriset undertecknar kommunens tjänsteman köpeavtalet. Du får också ett skriftligt delegationsbeslut från kommunen om försäljningen. Besluten anmäls sedan till kommunstyrelsen.

Med det färdiga köpeavtalet, det kommunala beslutet att sälja fastigheten och kommunstyrelsens protokoll där försäljningen anmälts så kan du söka lagfart på fastigheten.

Tidsplan

Vi vill att du genomför köpet inom 4 veckor från det att du har betalat handpenningen.
Om köpet inte genomförs av orsak som beror på dig så återbetalas inte handpenningen. Om fastigheten inte kan säljas på grund av något som beror på kommunen så återbetalas handpenningen till dig.

Övrig information

Tänk på att i försäljningspriset ingår endast fastigheten. Andra kommunala och privata anslutningsavgifter som exempelvis dricksvatten, avlopp, data/telekommunikation med mera ingår inte i fastighetens pris. Övriga kostnader som också tillkommer dig som köpare är exempelvis bygglov och lagfart.

Försäljning av fastigheter för bostadsändamål genomförs under vissa förutsättningar för att undvika att fastigheter köps i annat syfte än att bebygga dem för eget bruk. Därför skall ett bostadshus ha färdigställts inom två år från köpet. Vidare får inte köparen överlåta den obebyggda fastigheten inom 2 år utan kommunens medgivande.