Sök bygglov

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver exempelvis bygglov för att bygga:

 • ett bostadshus
 • garage/carport
 • uterum/altan
 • förråd, sophus och liknande

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

 • Ändra utseendet på en byggnad.
 • Bygga en mur eller ett plank
 • Inreda en vind
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • Anlägga parkeringsplatser eller upplag
 • Uppföra vissa typer av anläggningar
 • Uppföra ett vindkraftverk

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denne ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig i samband med ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan. Oftast är det den kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen. Kontrollplanen ska du presentera för oss på det tekniska samrådet. I de fall det inte krävs kontrollansvarig får du som byggherre själv intyga att arbetet är utfört på rätt sätt.

När åtgärden är färdig ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen.