Djur och lantbruk

Många uppskattar att ha husdjur eller häst. Dessutom finns det många djur inom lantbruket. Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen.

När det gäller djurhållning och lantbruk finns det en hel del lagar och regler att ta hänsyn till. Det kan behövas en anmälan eller ansökan om tillstånd för att hålla en större mängd djur eller dispens för att sprida stallgödsel vid vissa tidpunkter på året. Även om du bara planerar att skaffa ett husdjur som hund eller katt är det viktigt att läsa om vilka regler som gäller för just det.

Djurskydd

Ansvaret för djurskyddsfrågor har flyttats över till Länsstyrelserna. Det innebär att Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Haparanda kommun och resten av länet. Anmälningar om vanvård av djur eller djur som far illa av annan anledning ska därför göras hos Länsstyrelsen.

Djur som stör

Blir du besvärad av grannens katt som förorenar sandlådan eller hundar som skäller? Ta i första hand kontakt med djurägaren om du känner dig störd. Oftast kan en enkel åtgärd vara lösningen på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren om du bor i flerfamiljshus. Om dessa åtgärder inte löser ditt problem och störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet kan du få hjälp av kommunens miljöenhet.

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur kontaktar du ett skadedjursföretag.