Husdjur

För många människor är husdjur förenat med glädje. Men att ha djur innebär även ett stort ansvar och hänsynstagande gentemot sin omgivning.

Enligt 36 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Hundar

Äger du hund i Haparanda är du skyldig att följa kommunens lokala ordningsföreskrifter. Där finns bestämmelser om var de måste hållas kopplade och var hundar inte får vara. 

Hunden ska hindras från att springa lös

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hindra din hund från att springa lös i marker där det finns vilt. Bestämmelsen finns i 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Skällande hundar

Störs du av din grannes hund bör du i första hand tala med grannen. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening.

Aggressiva djur

Vänd dig till polisen, telefon 114 14 om du har problem med aggressiva djur. Om det är akut och en hund attackerar en person eller ett tamdjur ska du ringa 112.

Katter

Som kattägare har du ett stort ansvar och det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Det är också viktigt att se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Störande katter

Störs du av din grannes katt bör du i första hand tala med grannen. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller din bostadsrättsförening.

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur kontaktar du ett skadedjursföretag.

Djurskydd

Har du frågor angående djurskydd eller misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen.