Driftinformation

Här hittar du information om planerade och oplanerade driftstörningar i kommunen.

  • Byte av vattenledning längs väg 99

    15 januari 2019 Driftinformation
    Under januari och februari kommer Haparanda stad att byta vattenledning längs en sträcka på väg 99 - från Övre Kukkola 247 till Tornedalsvägen 329.