Asfaltering bakom ICA Maxi

Under arbetets gång kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 7 juni med start kl. 05.00 kommer vår entreprenör att påbörja asfaltering av korsningen bakom ICA Maxi (se bild nedan). Sträckan kommer att vara avstängd för all trafik. Använd infarten vid E4:an för att komma in till Björka handelsområde. Notera att gång- och cykelvägen kommer att vara öppen som vanligt.

Syftet med insatsen är att skapa en bättre trafikmiljö i området.

Åtgärd: asfaltering av korsningen Hästskovägen och Stallvägen.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 12.00 den 7 juni 2018.