Vägarbeten på Skomakargatan

Under arbetet kommer det att vara trafikstörningar på den aktuella sträckan.

Den 8 juni med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja arbetet med att justera nivån vid de sänkor som bildats i anslutning till en vägbrunn på Skomakargatan (se bild nedan).

Under arbetet stänger vi av ett körfält och all trafik får passera på samma sida. Det innebär att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för all trafik. Särskild försiktighet ska iakttas i och med att arbetet utförs i omedelbar närhet till Montessoriskolans avlämningsplats. Kom ihåg att det är tunga maskiner i farten.

Syftet är att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö.

Åtgärd: justering av sänkor vid vägbrunn på Skomakargatan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 12.00 den 8 juni 2018.