Planerat avbrott i dricksvattenleveransen längs sträcka på Repslagaregatan

Leveransen av dricksvatten kommer under den 12 juni att vara avstängd för ett abonnenter längs en sträcka på Repslagaregatan.

Den 12 juni med start kl. 07.00 kommer vi att påbörja arbetet med att byta en servisventil. Abonnenter från korsningen Repslagargatan/Köpmansgatan till korsningen Repslagargatan/Fabriksgatan kommer att påverkas (se karta nedan). Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att vara färdiga med insatsen under tisag eftermiddag/kväll.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning eftersom ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: Byte av servisventil.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart under eftermiddag/kväll den 12 juni.