Planerat avbrott i dricksvattenleveransen i Sangijävi med omnejd

Leveransen av dricksvatten kommer att vara avstängd i för VA-abonnenter i området kring Sangijärvi tisdagen den 30 oktober mellan klockan 08.00-15.00.

Anledningen till avbrottet är att vattenverket kommer att rengöras. Vi kommer att placera ut en vattentank vid minireningsverket i Sangijärvi där abonnenter kan hämta vatten för dricksvattenändamål. Kom ihåg att ta med eget kärl.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att insatsen ska gå så snabbt som möjligt.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning eftersom ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: Rengöring av vattenverk.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart den 30 oktober klockan 15.00.