Arbeten på del av Norra Esplanaden

Del av Norra Esplanaden kommer att vara avstängd onsdagen den 14 november mellan klockan 07.00-12.00.

Haparanda stads entreprenör kommer att gräva en belysningskabel i anslutning till Norra Esplanaden. Endast det högra körfältet i rikting mot Storgatan påverkas. Det finns alternativa vägar, bland annat efter Lasarettgatan.

Åtgärd: Gräva belysningskabel.

Beräknat slutdatum: Avstängningen beräknas hävas den 14 november kl. 12.