Tillfällig avstängning av del av Torggatan

Under arbetets gång kommer körbanan att vara avstängd för trafik enligt nedan.

Den 1 april med start kl. 07.00 påbörjar vår entreprenör arbetet med att förbereda för fjärrvärme och avlopp till det planerade trygghetsboendet på Torggatan (mellan Filpusvägen och Södra Esplanaden).

Under arbetets gång kommer körbanan att vara avstängd för trafik enligt följande:

  • måndag (östra körbanan avstängd) 
  • tisdag och onsdag (båda körbanorna avstängda)
  • torsdag och fredag (östra körbanan avstängd)

Särskild försiktighet skall iakttas i och med att det är tunga maskiner i farten.

Åtgärd: Förbedera för fjärrvärme och avlopp.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 5 april 2019.