Tillfälliga störningar på Östmansväg

Uppdatering:

Det kommer under veckan att vara driftstörningar i leveransen av dricksvatten till boende på Östmansväg.

En brandpost kommer att tas bort och en avstängningsventil ska bytas ut. Störningarna i leveransen av vatten till hushållen längs gatan sker dagtid, klockan 07.00-16.00 fram till fredag 17/5.
Under arbetets gång kan framkomligheten på gatan vara begränsad.

Åtgärd: Byte av ventil. Borttagning av brandpost.

Beräknat slutdatum: Fredag 17 maj.