Onormalt hög vattenförbrukning i Säivis

Vi har noterat en ovanligt hög vattenförbrukning i Säivis och Kotalahti och uppmanar därför allmänheten att se över sina VA-installationer.

Uppdatering 2 juni, kl. 09.28

Det går fortfarande mycket vatten i Säivis och Kotalahti. Vi uppmanar därför allmänheten att hushålla med vattnet.

Alla abonnenter i Kotalahti blir helt utan vatten tills imorgon måndag. Vatten att hämta från vattenverket i Säivis. Medtag egna kärl.

Uppdatering 1 juni, kl. 13.53

Vi har lokaliserat läckan och reparationsarbetet är igång.Det finns vatten att hämta från vattenverkets vattenkastare i Säivis. Medtag egna kärl.

Uppdatering 1 juni kl. 07.15

Den högre vattenförbrukningen kan bero på en mängd saker. Det kan till exempel bero på en läckande toalett eller en dold vattenläcka. En droppande vattenkran eller läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter.

Vi uppmanar alla att se över sina VA-installationer. Meddela också om du upptäcker onormalt vattenflöde i omgivningen.

Här felanmäler du vatten- och avloppsledningar samt anläggningar:

På nätet
VA-ledningar och VA-anläggningarlänk till annan webbplats

Gatuavdelningen dagtid:
Ring 0922-685 20.

Jourtelefon
För akuta ärenden under kvällar och helger ber vi er ringa Haparanda stads journummer 0922-330 62. Du kopplas till SOS Alarm som tar emot ditt samtal.