Dricksvattnet i Korpikylä och Matkakoski åter tjänligt 

Boende i Korpikylä och Matkakoski behöver inte längre koka vattnet.

Måndagens provtagning visade inga spår av Koliforma bakterier. Det kommunala vattnet är återigen tjänligt och boende i Korpikylä och Matkakoski behöver inte längre koka vattnet.

Behöver jag tänka på något nu när vattnet är ok att dricka igen?

Behöver ledningarna i min fastighet spolas ur?
De flesta hushåll har under perioden förbrukat vatten för personlig hygien, tvättat, diskat med mera. Detta anses vara tillräckligt för att kunna ta dricksvatten ur kranen på nytt.

Behöver jag göra något med min kaffebryggare?
Rengör/diska alla delar som är möjliga och kör bryggaren en gång med kokt vatten innan användning. Vid osäkerhet, se bruksanvisning eller kontakta leverantören.

Hur ska man hantera maskiner med vattenbehållare?
Det är liknande rekommendationer som för kaffebryggare, kaffemaskin och ismaskin.