Planerade vägarbeten och projekt

Här hittar du information om planerade vägarbeten och projekt under 2017.

Listan kan komma att revideras.

Haparanda centralort

 • Storgatan: sträckan Packhusgatan till Norra Esplanaden. Fräsning samt toppning, ny dagvattenbrunn vid gamla Gränslås.
 • Östra Kyrkogatan: sträckan Köpmansgatan till Gränsskolan, ny fjärrvärme.
 • Västra Esplanaden: sträckan Köpmansgatan till Packhusgatan, ny fjärrvärme.
 • Ripvägen: sträckan Björnholmsgatan till Laestadiusvägen breddas ca 1,5m. Ny vägöverbyggnad längs hela gatan.
 • Kranvägen: nytt bärlager 20 cm samt beläggning.
 • Västra delen av Lasarettsgatan: Asfaltbeläggning.
 • Dubbeltunnlarna: Asfaltbeläggning.

Marielund

 • Hermelinsvägen: byte av VA och ny vägöverbyggnad.
 • Gåsvägen: Ny VA på västra delen av slingan.
 • Curteliusvägen: Ny vägöverbyggnad, beläggning, GC-bana, dikning och förtätad vägbelysning.

Andra pågående projekt

 • EU-parken: fortsatt arbete med gång- och cykelvägar samt grönytor.