Livsmedel och hälsa

Haparanda stad kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel.

Livsmedel

Haparanda stad kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel. Det finns många saker du som privatperson kan göra för att hantera din mat säkrare i hemmet.

Tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket, Konsumentverket, Livsmedelssverige, Astma- och allergiförbundet och Jordbruksverket.

Hälsoskydd

Hälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Det handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar som exempelvis buller, radon, fukt, mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder. I hälsoskyddet ingår även kontroll av badvattenkvalitet, både i bassängbad och på sommaren vid kommunala badplatser í kommunen.

Hälsoskyddet är reglerat i ett flertal olika lagar och förordningar såsom Miljöbalken, Smittskyddslagen, Tobakslagen och Strålskyddslagen. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att lagarna och förordningarna inom området följs.