Tvätta bilen hemma

Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. Vattnet är fullt av kemikalier som är farliga både för oss människor och för miljön.

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet. Använd bara bilvårdskemikalier som rekommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen.

Tänk på var du tvättar bilen

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta, långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Tvättar du bilen på garageuppfarten eller på gatan, rinner tvättvattnet orenat till närmaste gatubrunn och sen ut i vattendrag där djur och växter skadas.

Välj helst miljöanpassade alternativ när du använder bilvårdsmedel. Tänk bara på att tiden som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen ofta är något längre än för andra medel.

Varför är tvättvattnet farligt?

  • Bilschampo och avfettningsmedel innehåller ämnen som skadar djur- och växtliv i vattendrag och sjöar.
  • Vattnet som rinner av bilen innehåller både föroreningar som tvättats bort och kemikalier från de olika medel som använts. Föroreningarna är asfaltsrester, däckrester, olja och tungmetaller (kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar).

Vad gäller?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även dig som privatperson! Reglerna säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön och människors hälsa.

Det innebär att du i första hand bör välja miljövänliga alternativ. Att tvätta bilen på gatan med risk att påverka närliggande vattendrag, är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.