Frågor och svar gällande Barents Center

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs angående Barents Center. Om du inte hittar svaret du söker så är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Vi hjälper dig gärna.

Fråga: När genomfördes upphandlingen?

Haparanda stad genomförde i årsskiftet 2012/13 en offentlig upphandling avseende hyresavtal för en gymnasieskola och en multiarena vid gränsen.

Fråga: Hur många anbud lämnades in?

Två anbud lämnades in till. Det ena lämnades in av Peab och det andra lämnades in av Avalanche Capital. Det vinnande anbudet kom från Mikael Fahlanders företaget Avalanche Capital som presenterade konceptet Barents Center. Anbudet antogs av kommunfullmäktige den 11 mars 2013.

Fråga: Vem äger tomten?

2014 köpte Avalanche Capital marken där Barents Center är tänkt att byggas av Haparanda stad. Köpesumman var 48 miljoner kronor för tomterna Patan 1 och Patan 2. Concent har tagit över projektet, medan tomterna och hyresavtalet har överlåtits till Östermyra bruk AB.

Fråga: Vad har Haparanda stad använt pengarna till?

Av de 48 miljonerna har 28 miljoner gått till amortering av lån. I och med att vi försäljningen betraktas som en så kallad ”sale and leaseback” så har de resterande 20 miljoner avsatts för framtida bruk. Om inte bygget blir av kommer Haparanda stad att göra en reavinst på motsvarande summa.

Fråga: Har kommunen betalat något för projektet?

Nej, Barents Center är en satsning av ett privat företag. Kommunens insats är 25-åriga hyresavtal på en skola och multiarena som ingick i byggprojektet.

Fråga: Vad händer med hyresavtalen om Barents Center inte blir av?

Är skolan och multiarenan inte inflyttningsklara och slutbesiktade den 1 januari 2020 upphör kommunens hyresavtal att gälla.

Fråga: Jag såg Uppdrag Gransknings reportage. Vad händer nu?

Före detta kommunchefen Patrik Oja pekas i SVT:s Uppdrag Granskning ut för att ha suttit på dubbla stolar gällande Haparanda kommuns upphandling av Barents Center.

Haparanda stad lämnade den 6 november in en polisanmälan mot Patrik Oja gällande trolöshet mot huvudman och tagande av muta.

Fråga: När jobbade Patrik Oja i Haparanda?

Patrik Oja påbörjade sin anställning i Haparanda under hösten 2009. Den 31 december 2012 lämnade han sin tjänst hos kommunen. Enligt egen utsago började han därefter att samarbeta med Mikael Fahlanders bolag Iquity.