Nya Tornedalsskolan

Den nya gymnasieskolan skall utformas för att stödja förmågor så som kreativitet, nyfikenhet och förmåga att tänka nytt och divergent, förmåga att samarbeta och utveckla social kompetens.

Nya Tornedalsskolan blir en skola som vilar på en mycket väl formulerad pedagogisk tanke om dagens och morgondagens gymnasieutbildningar.

Gymnasieskolan är belägen på plan tre i Barents Center. Den förhållandevis djupa volymen som skolan inryms i ger förutsättningar till en generell planlayout, där studierum och klassrum placeras längs husets tre fasader. I mitten placeras öppna ytor för studier, fokus och möten blandat med aula och laboratorium. Längs med skolans norra fasad finns ”Haparandahyllan”, en studieyta som vänder sig mot det inre publika torget. Målet är att skapa innovativa studiemiljöer för bästa samverkan mellan lärare och elever samt mellan skola och samhälle. En takträdgård, som också är en skolgård, finns i direkt anslutning till skolan längs den södra fasaden. Här ges skolans elever och lärare möjlighet till utevistelse. Takträdgården skall ge inslag av grönska och det ska finnas möjlighet för undervisning under bar himmel.

Det kommer finnas ytor för stora samlingar och rum för informella möten samt en scen för framträdanden. Det kommer även finnas möjlighet till att erbjuda och locka eleverna till fysisk aktivitet.

Nya Tornedalsskolan ska vara en modern gymnasieskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.