Vatten och avlopp

Rent vatten i kranen och rening av avloppsvatten förtjänar större uppskattning än det vanligtvis får.

Tänk hur din vardag skulle se ut om du inte hade vatten och avlopp i din bostad, eller om regnvattnet samlades på gator och torg utan avrinning till dagvattennätet.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Haparandas tätortsområden.

Det är bara Haparanda stad som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.

Enskilt avlopp och egen brunn

I områden med glesare bebyggelse blir det för dyrt att dra fram kommunala ledningar. Då får du som fastighetsägare själv lösa vatten- och avloppsfrågan genom egen brunn och enskilt avlopp.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Haparanda kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Läs lagen om allmäna vattentjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster