Datum: 3 oktober
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Stadshuset

Öppen föreläsning: Vård och omsorg på distans

Direktsänd föreläsning om nya arbetssätt med digitala lösningar inom vård och omsorg.

Under två års tid har Region Norrbotten arbetat fram nya arbetssätt för att möjliggöra vård på distans. Under den här dagen vill de dela med sig av sina erfarenheter utifrån patienter- , brukare- , personal- och verksamhetsperspektiv.

Dagen vänder sig till vård- och omsorgspersonal, politiker, chefer, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och annan intresserad personal samt invånare och brukarorganisationer.

Välj för- eller eftermiddag. Samma program ges två gånger under dagen:

Förmiddag kl. 09–12
Eftermiddag kl. 13–16

Kontakt

Ingela Johansson, Region Norrbotten
Ingela.v.Johansson@norrbotten.se
073-0380760