Datum: 10 december
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Stadshuset

Inbjudan till medborgadialog

Hur kan kommunen och Polisen jobba förebyggande? Vad är viktigt för dig?

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser. Din bild av området bidrar till den gemensamma lägesbilden i kommunen, vilken ligger till grund för Polisens arbete.

Datum: 10 december
Tid: 13.00-15.00
Plats: Stadshuset, sessionssalen

Vi bjuder på kaffe!

Vad ska medborgardialogerna leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar Polis och kommun fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.