Årsredovisning

Haparanda stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ned årsredovisningen som en PDF:

Sammanfattning

Den kommunala koncernen gör en vinst på 45,2 miljoner kr. I koncernen ingår Stiftelsen Haparandabostäder, Haparanda Värmeverk samt Bottenvikens reningsverk (35%).

En stor del av resultatet handlar om den kommunala verksamheten som uppvisar ett överskott på 41,6 miljoner kr, 22,8 miljoner kr bättre än budget. Kärnverksamheternas drift uppvisar ett överskott på 2,9 miljoner kr. Jämförelsestörande poster stärker resultatet med 13,9 miljoner kr. Posterna avser främst återföring av reavinst från Barents Center (+19,5 mkr) samt förpliktelse från översvämningsskador 2016 (-6,6 mkr).

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning motsvarar 6,7 procent.