Utmärkelser och priser

Intresset för Haparanda är stort. Vi har fått nationell och internationell uppmärksamhet för arbetet och satsningar i staden.

Nedan kan du läsa mer om några av Haparandas utnämningar och priser det senaste året.

2016

Haparanda utnämns till Sveriges bästa ungdomskommun

När ungdomsorganisationen KFUM rankade landets främsta ungdomskommuner hamnade Haparanda i topp. I rankningen tar man hänsyn till nyckeltal för skola, fritidsliv, föreningsliv, kultur, idrott och social omsorg för unga. 

Haparanda var årets raket i Föräldraalliansens grundskoleindex

Föräldraalliansens kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Det är ett index som bland annat grundar sig på hur väl skolorna klarar uppsatta mål, lärartäthet samt tillgång till fritidsgårdar. Haparanda steg hela 209 placeringar och placerade sig på plats 81 i rankingen.

Haparanda har tredje högst handelsindex i Sverige

Kommunernas handelsindex är ett mått på in- och utflöde av handel från kommunen. Med ett index på 100 som visar balans, låg Stockholm, Göteborg och Malmö på handelsindex 115, medan gränshandelsorter som Strömstad landar på 947, Eda på 489 och Haparanda på 314. Det visar HUI Researchs uppdatering av databasen Handeln i Sverige.

Topp 100 i rankingen ”Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor”

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta arbetsgivare. Utmärkelsen fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats. Enligt juryn är effektivt arbete med hög kvalitet samt öppenhet för mångfald och nytänkande anledningen till att Haparanda utses till en av Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Haparanda blev Norrbottens bästa miljökommun

Genom en egen enkät och uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL och Ekomatcentrum har Aktuell Hållbarhet granskat 290 kommuners miljöarbete. Haparanda blev bästa miljökommun i Norrbotten. Sett över landets samtliga kommuner hamnade Haparanda på 54:e plats.