Unga in i arbete

Unga in i arbete är projekt där målet är att långsiktigt och varaktigt bidra till att öka ungas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Huvudsamarbetspartner i projektet är Haparanda stad och Arbetsförmedlingen. Arbetet innefattar såväl kartläggning av målgruppen samt aktivt arbete med individer i målgruppen i syfte att få individer i arbete. 

Målgrupp

Målgruppen för projektet är samtliga ungdomar bosatta inom kommunen i åldern 15-24 år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta. Varje individ i målgruppen får en individuell handlingsplan som är väl anpassad för personens specifika problem och resurser.

Insatser och aktiviteter

Ungdomarna kan också få vägledning kring studiefunderingar. Det kan handla om att hitta en praktikplats eller kanske prova något annat.

Inom ramen för projektet har vi goda samarbeten med många andra som jobbar med unga, såsom Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, gymnasie- och vuxenutbildning och många flera. 

Projektsammanfattning

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete

Region
Övre Norrland

Utlysning
2017/00337

Projektägare
Haparanda kommun

Projektnummer
2017/00425

Planerat antal deltagare
180

Projektperiod
2018-02-01 till 2021-01-31

Total projektbudget
3 196 775 kr

Beviljat ESF-stöd
2 144 869 kr