Kommunens organisation

Alla kommuner är politiskt styrda. Det innebär att politikerna fattar beslut om det som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation.

Haparanda stad har fyra nämnder, om man räknar in kommunstyrelsen. Nämnderna består av politiker.

Tjänstepersoner

Tjänstepersoner finns i en egen organisation som leds av kommunchefen. Kommunchefen är alla chefers högsta chef och har ansvar för styrning och ledning av kommunen. I sitt arbete har kommunchefen stöd av kommunens 3 förvaltningschefer, teknisk chef, ekonomichef och näringslivschef.

Fyra förvaltningar

Kommunen har fyra förvaltningar som driver verksamheter inom de olika nämndernas ansvarsområde. De styrs av varsin förvaltningschef. Till exempel har utbildningsförvaltningen ansvar för att barn, ungdomar och vuxna får den barnomsorg eller utbildning de har rätt till.