Anslag/bevis: Barn- och ungdomsnämnden, 2019-09-11

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-11

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-18

Datum då anslaget tas ned
2019-10-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio