Politik och demokrati

Här kan du läsa om hur Haparanda stad styrs, hur kommunen är organiserad och vilka möjligheter och rättigheter till insyn som du har i kommunens verksamheter.

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg.

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.