#UNGHPDA

#UNGHPDA är en webbportal för unga i Haparanda. Det är också ett kommunikationsverktyg för alla som har någon form av information till unga.

Syftet med #UNGHPDA är att sprida information och visa på all verksamhet som finns i Haparanda som är riktad till unga. Flödet som #unghpda genererar hamnar på ung.haparanda.se.

Webbportalen finns också som webbapp, och den information som hamnar i flödet skickas också ut som pushnotiser till mobiler. Detta för att sprida alla de aktiviteter och events i området och möjliggör att unga kan ta del av utbudet som finns. 

Riktlinjer för bedömning av bilder och text

Alla inlägg modereras innan de hamnar på UNGHPDAs webbplats och app. Detta för att till exempel inte kränka individers integritet. Här följer de riktlinjer som gäller för att använda hashtaggen #UNGHPDA:

  1. Bilder där man kan se vem det är godkänns inte
  2. Bilder som följs av text där personer nämns vid namn godkänns inte
  3. Text där personer nämns vid namn godkänns inte
  4. Bilder eller text som syftar på alkohol eller droger och/eller dess användning godkänns inte
  5. Bilder eller text som diskriminer eller kränker människa/or eller grupp av människor godkänns inte
  6. Bilder eller text som är kan ses som reklam från företag godkänns inte