Barn och unga

Tycker du om musik, teater, dans eller bild? Eller kanske design, pyssel musikal eller böcker? Haparanda stad arbetar för att barn och ungdomar ska få tillgång till ett rikt, kvalitativt och tillgängligt kulturutbud både i skolan och på fritiden.

Kulturen genomsyrar och berör hela vårt liv. Vi omges ständigt av bild, musik, ord, drama, dans och präglas av det vi upplever.

I Haparanda ska barn och unga få uppleva professionell kultur, vara delaktiga själva och lära sig att använda kreativiteten som verktyg i vardagen. Därför har Haparanda stad ett bra kulturutbud för barn och unga. Skola, fritidsgårdar, kulturskola, bibliotek - alla är de aktiva på barnkulturområdet.

Stadsbiblioteket arbetar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Man arrangerar bokprat, barnboksveckor och möjlighet att använda bibliotekets lokaler för utställningar, programverksamhet och skapande. En viktig del av bibliotekets e-resurser för barn är Polarbibblo.se där barnen själv är aktiva.  

Kulturskolan erbjuder ett stort utbud av kurser för barn och ungdomar. Här kan du skapa i bild, dansa, sjunga och spela ett instrument.

Station - Ungdomens hus har olika typer av aktiviteter, men är mest inriktad på spontan verksamhet. Här kan du spela instrument, biljard eller sällskapsspel, fika i vårt café eller använda vårt skaparrum.