Haparanda stads bildarkiv

Haparanda stads bildarkiv består till stor del av glasnegativ och celluloidnegativ. En mindre del är pappersbilder. Totalt består samlingen av ca en halv miljon bilder.

Två bildsamlingar utgör huvuddelen av arkivets bilder. Mia Greens samling innehåller de äldsta bilderna som är från sent 1800-tal och Roll-foto samlingen som består av bilder från 1938 till 1968.

Mia Green arbetade som fotograf från 1894 till 1945, och hon tog porträttbilder, bilder från hemmiljöer, arbetsplatser och det unika bildmaterialet från första världskriget.

Roll-foto samlingens bilder är tagna av olika fotografer som arbetade för Roll-foto, bilderna visar hur staden förändrades, det är bilder av nybyggnation, den ökande biltrafiken med olyckor som följd, affärslivets utveckling, idrottsbilder, skolbilder men också vanliga porträttbilder.

Har du bilder?

Haparanda stad söker alltid efter bilder som kan komplettera den befintliga samlingen. Bilderna kan vara både gamla och nytagna. Inte bara den yttre miljön är intressant, utan även interiörer från hemmiljöer, företag, föreningar och liknande. Originalbilden återlämnas efter avfotografering.