Kultur

I Haparanda finns ett rikt och varierat kulturliv med många föreningar och kulturaktiva. Här möts svensk, finsk och tornedalsk kultur. Traditioner har bevarats samtidigt som det moderna kulturlivet utvecklas.

Kultur skapar möjligheter att ta del av något nytt eller få upp ögonen för något man tidigare inte lagt märke till. Kulturen i Haparanda hålls levande och erbjuder en härlig bredd och höjd, här ger vi kulturen plats.

Kulturplan

Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Temat för kulturplanen är Den konstnärliga och lekfulla staden. Planen består av fem övergripande mål:

  1. Allas rätt till kultur
  2. Ett levande kulturarv
  3. Kultur och näring
  4. Stad och land
  5. Föreningslivet