Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten finns för dig som behöver komma ut på arbetsmarknaden.

Haparanda kommun erbjuder dig som behöver komma ut på arbets­marknaden stöd och vägledning. För att få stödet måste du vara inskriven på Arbets­förmedlingen. På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi målmedvetet med individen i centrum, för att skapa förutsättningar för personen att närma sig den reguljära arbetsmarknaden, påbörja utbildning, starta företag eller annan alternativ arbetsmarknad. I Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ingår även Resursverkstan.

Vi bosätter även nyanlända som anvisats till vår kommun. Vidare så ordnar vi feriearbeten för dig som går första och andra året på gymnasiet.

Abetsmarknadsenheten finns i kommunhuset.