För dig som ska sommarjobba

Vad kul att du ska jobba hos oss i sommar! För många är sommarjobbet det första riktiga jobbet och en värdefull erfarenhet inför ditt framtida yrkesliv.

Före och efter

Ta kontakt
Senast veckan innan den första arbetsdagen ska du ta kontakt med din handledare på telefon. Då kan ni stämma av tid, mötesplats och annat praktiskt som du behöver veta inför starten. Din handledares kontaktuppgifter skickas till dig i samband med att du tilldelas sommarjobbet.

Första arbetsdagen
På din första arbetsdag blir du introducerad på arbetsplatsen. Du får till exempel reda på mer om verksamheten, gör en rundvandring i lokalerna och blir presenterad för arbetskamraterna.

Arbetsuppgifter och rutiner
Handledaren kommer att gå igenom rutiner på arbetsplatsen samt berätta om dina arbetsuppgifter och visa dig hur du ska göra. Var inte rädd för att be om hjälp och ställa frågor. Vissa arbetsuppgifter är otillåtna för ungdomar under 18 år, om du känner dig osäker på om någon arbetsuppgift är olämplig fråga då din handledare.

Avslutning
När du ska sluta på din arbetsplats, passa på att prata med din handledare om hur ni upplevt att sommarjobbet har varit.

Bra att veta

Arbetstid
Din ordinarie arbetstid är mellan 08:00 - 14:00, om du och din handledare inte kommer överens om annat.

  • Arbetet ska utföras på dagtid och du arbetar sex timmar per dag (utan rasten inräknad), det vill säga totalt 90 timmar för hela perioden.
  • Vi vill också påminna dig om att byte av tilldelad period eller arbetsplats inte är tillåtet.

Lunch och raster
Förutom fikarast förmiddag och eftermiddag har du rätt till minst 30 minuters sammanhängande lunchrast. Tänk på att lunchen är obetald och inte räknas in i arbetstiden.

Frånvaro
Om du blir sjuk ska du kontakta din handledare eller arbetsplatsen för att anmäla din frånvaro. Sjukfrånvaron fylls sedan i på din tidrapportsblankett. Ingen ersättning utgår vid sjukdom. Om du missköter ditt arbete kommer vi att kontakta dig för att ta reda på vad det beror på, sker det ingen förändring efter det kommer ditt sommarjobb att avbrytas. Misskötsel kan vara att du inte meddelar eventuell frånvaro eller att du inte passar dina arbetstider.

Resa till jobbet
Du betalar själv din resa till och från jobbet.

Försäkring
Du som sommarjobbar är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad genom Haparanda stad. Om en skada inträffar ska du genast berätta det för din handledare.

Tidrapport och lön

Varje dag fyller du i dina tider i tjänstgöringsblanketten, denna får du skickad till den e-post du angivit i ansökan. Lön får du endast för de dagar du varit på arbetet.

  • Efter avslutat sommarjobb ska både du och din handledare gå igenom och underteckna den ifyllda tidsrapportsblanketten.
  • Därefter skickar eller lämnar du in den till Haparanda stad, Nina Havbring, Kommunledningsförvaltningen. Kanslienheten, 953 85 Haparanda.

Uppgifterna i din tidrapportsblankett utgör underlaget till din lön. Se därför till att den lämnas in direkt efter att ditt sommarjobb är slut enligt datumen nedan, annars finns det risk att löneutbetalningen försenas.

Period 1
Utbetalning 27 juli (lönerapport in senast fredag 6 juli).

Period 2
Utbetalning 10 augusti (lönerapport in senast fredag 27juli).

Period 3
Utbetalning 27 augusti (lönerapport in senast fredag 17 augusti).

Skatt

Kontakta alltid Skatteverketlänk till annan webbplats om du har specifika frågor när det gäller skatt.

Skattebefrielse
Om du sommarjobbar och tjänar mindre än 19 247 kr under hela 2018 behöver du inte betala skatt. För att din arbetsgivare inte ska göra något skatteavdrag är det viktigt att du fyller i ett intyg om att du tjänar mindre än 19 247 kr. Blanketten ska sedan bifogas med tidrapporten och lämnar till oss. Du behöver inte lämna någon uppgift till Skatteverket.

Jämkning
Om du tjänar 19 247 kronor eller mer under år 2018 ska du betala skatt. För att skatteavdraget inte ska bli för stort kan du lämna in en ansökan om jämkning för skolungdom.