Avtalskatalog

En förteckning över de avtal kommunen har med externa leverantörer av varor och tjänster finns i avtalskatalogen.

All upphandling i Haparanda stad sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy.

Du hittar kontaktuppgifter och information under respektive avtal i avtalskatalogen.