Näringslivsrådet

Haparanda stads näringslivsråd är ett samverkansforum mellan kommunen och näringsidkare.

Vi är övertygade om att samverkan är nyckeln för att en mängd saker ska fungera så bra som möjligt i Haparanda. Ett av de forum vi har för att diskutera aktuella frågor är näringslivsrådet. Haparandas näringslivsråd består av företagsrepresentanter, politiker och tjänstemän.

Rådets syfte och uppdrag kommer bland annat att handla om att:

  • stärka platsvarumärket
  • bidra i arbetet med att ta fram strategier för näringslivs- och
    tillväxtfrämjande utveckling
  • komma med konkreta förslag och aktiviteter