Med landsbygden i fokus

Den 18 november arrangerar Haparanda stad ett Landsbygdsforum med temat ”servicepunkter på landsbygden”. Årets forum är det andra i ordningen.

Målet är att skapa en arena för synpunkter, önskemål, behov och idéer med utgångspunkt i de förutsättningar som råder utanför tätorten.

- Haparanda har en landsbygd med goda förutsättningar för både boende, rekreation och företagsamhet. Möjligheterna är många, men det behövs samarbete, säger Gun-Britt Liljergren, Haparanda stads landsbygdsutvecklare.

– Landsbygdsforum är en del av pusslet. På dessa träffar finns möjlighet att informera varandra, utbyta idéer och diskutera aktuella ämnen. Tanken är också att det ska fungera som en katalysator och inspirera till engagemang och nya utvecklingsprojekt.

Under dagen kommer kommunens nya serviceprogram för landsbygden att presenteras. Andra ämnen som står på agendan är bredband och servicepunkter. Johanna Lindberg från Region Norrbotten kommer också att vara på plats för att informera om projektet "Smarta hållbara byar”.

- Deltagarna kommer att få en hel del information, men också konkreta tips och idéer. Jag hoppas givetvis att årets Landsbygdsforum kan inspirera till ökat engagemang för landsbygden och dess möjligheter, avslutar Liljergren.

Datum: 18 november
Tid: 09:30 – 15:30
Plats: Seskarö Folkets hus

För ytterligare information
Gun-Britt Liljergren, landsbygdsutvecklare, Haparanda stad
Telefon: 0922-260 00
E-post: gun-britt.liljergren@haparanda.se