Lärdomar i Belgien ska stärka lokala fisketraditioner

Håvfisket i Torne älv kan hamna på Unescos internationella lista över immateriella kulturarv. Det har en studieresa till Belgien gett inspiration till.

Räkfisket till häst är det absolut största turistexporten i Oostduinkerke. Foto: Sofia Mevius

Fisket i Torne har gamla anor

Fisket i torne älv är vida berömd och har anor från 1400-talet. Den har utvecklats genom århundraden och omfattar håvning av sik och lax på olika platser, bland annat Kukkolaforsen och Matkakoski. Fisket är även förknippat med hantverk, såsom tillverkning av håvar och pator.

Fisketraditionen i Torne älv finns sedan några år upprättad i förteckningen över levande kulturarv både i Sverige och i Finland.

- Det öppnar upp möjligheten att komma med på Unescos internationella lista över immateriella kulturarv, säger Haparanda stads landsbygdsutvecklare Sofia Mevius.

På studieresan fanns deltagare från både Sverige och Finland. Foto: Sofia Mevius.

Studieresa ska ge svar

Haparanda stad tillsammans med ProSiika, Kukkolaforsens samfällighetsförening, Kukkola hembygdsförening samt lokala företag och andra intressegrupper genomför nu en förstudie för att utreda fördelar, förpliktelser och utmaningar med att ansöka om att vara med på Unescos förteckning.

- Som en del av förstudien har vi gjort en studieresa till Oostduinkerke i Belgien där de bedriver räkfiske till häst. Traditionen togs upp på Unescos immateriella lista 2013, säger Mevius.

Målet med resan var att ta del av flamländarnas erfarenheter.

- Enligt räkfiskaren Gunther Vanbleu är det fler turister som har hittat till platsen efter upptagningen på Unescos lista, säger Mevius.

- Vi hoppas och tror att samma sak kan hända här. De lokala traditionerna och den levande fiskekulturen erbjuder ypperliga möjligheter till natur- och kulturturism. Det vore häftigt om fler människor fick upp ögonen för det, avslutar hon.

Läs mer

www.levandetraditioner.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats

https://www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/länk till annan webbplats
länk till annan webbplats

https://ich.unesco.org/en/purpose-of-the-lists-00807länk till annan webbplats (engelska)