Status på bredbandsutbyggnaden

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Samarbetet med Telia fortlöper enligt den plan som tagits fram i samråd med kommunen. Målsättningen är att påbörja den första etappen av bredbandsutbyggnaden så snart som möjligt.

Avtalsfrekvensen måste uppfyllas

För att Telia ska påbörja projekteringsarbetet krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätort gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. I dagsläget är avtalsfrekvensen klart lägre i samtliga områden.

Om du är intresserad av att skaffa fiber så kan du enkelt anmäla ditt intresse via hemsidan http://www.fibertillalla.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.