Världstoalettdagen uppmärksammar "fulspolningar"

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med. Världstoalettdagen är årligen återkommande och sätter fokus på att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper.

Visste du att det varje vecka kommer en massa skräp till reningsverket i Haparanda? Det handlar till exempel om hushållspapper, våtservetter och annat substitut för toapapper. Skräpet orsakar stopp i ledningar, slitage på pumpar och ökade utsläpp till miljön.

Fulspolningar är ett problem

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. 

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha en papperskorg i badrummet där du kan slänga skräpet, istället för att spola ner det i toaletten.

Världstoalettdagenlänk till annan webbplats instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.