Nytt avloppsreningsverk är en stor vinst för miljön

Det nya avloppsreningsverket på Seskarö togs i drift i slutet av oktober. Genom investeringen beräknas belastningen på Bottenviken minska drastiskt.

Den gamla infiltrationsanläggningen på Seskarö fungerade inte på ett adekvat sätt. För att förbättra miljön togs därför beslutet att bygga ett nytt reningsverk på ön. Byggnationen av det nya avloppsreningsverket påbörjades i april och anläggningen stod färdig i oktober.

På det nya avloppsreningsverket renas vattnet i tre steg: mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening. Utloppet av det renade vattnet sker i Bottenviken.

- Avloppsvattnet ska renas på ett så bra sätt som möjligt för att vattnet som sedan släpps ut ska vara av god kvalitet. I det avseendet är det nya verket mycket effektivt, säger Haparanda stads VA-chef Sofia Rosendahl.

Den totala investeringen för det nya avloppsreningsverket är 10 miljoner kronor. Det är en av de större investeringarna i kommunen under 2017.

- Investeringen är först och främst en stor vinst för miljön. Ett nytt modernt reningsverk ger också Seskarö möjlighet att växa och utvecklas, avslutar Rosendahl.

Avloppsvattnet renas i tre steg

Avloppsvattnet renas i tre steg: mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening.

Mekanisk rening
Mekanisk rening innebär att avloppsvattnet som kommer in i reningsverket passerar ett galler som rensar bort större föremål ur vattnet till exempel toalettpapper.

Kemisk rening
Vid den kemiska reningen tillsätts järnklorid som binder fosfor till sig och gör att det bildas klumpar, flockar, som sjunker till botten.

Biologisk rening
I det biologiska steget bryter mikroorganismer ner kväve och organiskt material ur vattnet. Här tillsätts även luft eftersom bakterierna behöver syre för att kunna göra ett bra arbete. Sedan pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger där slam kan sjunka till botten.