Varning för svag is!

På grund av att renat avloppsvatten släpps ut från Reningsverket så är risken stor för svag is i älvområdet utanför.

Det streckade området visar på ett ungefär var det är svag is utanför Reningsverket.

Skidåkare, skoteråkare och andra som vistas på Torneälvens is i mynningområdet, utanför Sundholmen, varnas för svag is. Jämfört med tidigare år så har området med svag is utvidgats till ännu närmare den svenska stranden. Renat avloppsvatten släpps ut från Reningsverket och det påverkar isens kvalitet. Området är relativt stort och kommer att markeras med skyltar.
Om du färdas i området så rekommenderar vi att du håller dig nära stranden.

Om du har frågor om detta så kan du kontakta peronal på Reningsverket på telefon +46 (0)76 127 78 30.