Fastighetsägare: tänk på att förbereda er

Vid översvämningar är det i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa skador på sin egendom.

- Kommunens räddningstjänst har inte ansvar för att skydda privategendom mot översvämning. De ska framför allt skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur, säger Haparanda stads säkerhetssamordnare Andreas Pääjärvi.

- Om något skulle ske plötsligt och akut kan man höra av sig till räddningstjänsten, men man ska inte räkna med att deras resurser räcker till om många behöver hjälp, menar han.

Pääjärvi rekommenderar att fastighetsägare arbetar förebyggande för att förhindra översvämningar.

– Man ska inte vänta tills vattnet läcker in i källaren utan det är förebyggande arbete som gäller i första hand, säger han.

Här följer några enkla tips på hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell översvämning:

  • Flytta värdefulla eller känsliga föremål från källaren eller lågt liggande utrymmen.
  • Kontrollera din hemförsäkring.
  • Ta reda på var bostadens huvudavstängning för vatten och el finns och hur du stänger av dem.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Man kan även förhindra bakflöde genom att stoppa ner en gummiblåsa eller fotboll i golvbrunnen och försiktigt blåsa upp den.
  • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för att bygga en barriär som skyddar det som är viktigast. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Det går även bra att använda sandsäckar.
  • Ha ett litet förråd med livsmedel som inte blir gamla och som kan tillredas utan el eller värme.
  • Se till att ha tillgång till första hjälpen, batteridriven radio, ficklampa och reservbatterier.
  • Följ SMHI´s väderprognoser och vädervarningar

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämninglänk till annan webbplats.

Se filmen som MSB tagit fram, med information om översvämningar för dig som är fastighetsägare:

Haparanda stad håller dig uppdaterad om det lokala läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida.

Mer information