Gå inte på skyddsvallen

Vi uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området i närheten av skyddsvallen.

Området är osäkert och det kan vara förenat med livsfara att befinna sig på och i närheten av vallen. Vi ber alla att respektera detta.

Vi uppmanar också alla vuxna att hålla ögonen öppna och säga till när de ser ungdomar i området. Tillsammans kan vi förhindra att människor skadas och riskerar sina liv. Det är allas ansvar.