Kulmen nås under onsdagen

Enligt SMHI:s och räddningstjänstens beräkningar så kulminerar vårfloden i Torneälv under onsdagen.

Även om översvämningen avtar så kommer det fortsatt att vara höga flöden i älven under ytterligare några dagar. Därför kommer också avspärrningarna att stå kvar och och vi håller koll på läget över helgen.

Vi ber alla att respektera avspärrningarna. Obehöriga ska inte gå innanför dem eftersom det faktiskt kan innebära risk för drunkningstillbud.